Lokale zuivering van grijze en zwartwaterstromen (166 woningen) in de gemeente Groningen door middel van septic tank, helofytenfilter en vloeivelden. Rapport afvalwaterproject Drielanden

Projectsecretaris en onderzoek.Gedurende de theoretische cursus Energy werden studenten gestimuleerd om over de verduurzaming van het University College Groningen na te denken via een Challenge.

Advies en uitvoering.